Konferencja “8. Marca ponad granicami”

Konferencja “8. Marca ponad granicami” inauguruje powstanie międzynarodowej feministycznej platformy Polonijnej Rady Kobiet. Jednoczy ona Polki i osoby z polskiego kręgu kulturowego, żyjące na emigracji i zaangażowane w promowanie praw kobiet, feministycznej kultury i aktywizmu. Cztery debaty poświęcone zostaną kolejno prawu do aborcji, feministycznej Polonii i jej sojuszom, herstorii świętowania Dnia Kobiet oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Proponujemy refleksję wzmacniającą feministyczną wrażliwość oraz perspektywę w analizie historii kobiet, ich obecnych społecznych i politycznych wyzwań. Jak inne kraje poradziły sobie z rozszerzeniem i wzmocnieniem praw reprodukcyjnych kobiet? Jak tworzyć globalne sposoby walki z opresją ze względu na płeć? Jak pogłębiać wiedzę o przeszłości kobiet i herstorie? Jak rozwijać feministyczne postawy Polonii? Polonijna Rada Kobiet pragnie nie tylko propagować i aktywizować feministyczną świadomość, ale także kultywować radość w realizowaniu kobiecej wspólnoty. Organizujemy się wokół procesu budowania świata przyjaznego kobietom, przeciwdziałającego wszelkim innym wykluczeniom.

FB event: https://fb.me/e/3lIF4rd88

TT: https://twitter.com/polradakobiet/status/1367242815164477444?s=21

The Conference is organised by the International Council of Polish Womxn:

IGhttps://www.instagram.com/polonijna_rada_kobiet/

WWWhttps://polonijnaradakobiet.org/

FBhttps://www.facebook.com/polonijnaradakobiet

Propozycja konferencji – Agnieszka Rutkowska i Joanna Lasserre
Współpraca przy koncepcji i realizacji – Elles sans frontières
Opieka merytoryczna – Agata Araszkiewicz
Koordynacja – Magdalena Myszka
Oprawa graficzna – Ania Troszkiewicz (logo), Wiktoria Konwent, Anna Krenz i Ew Miko (grafiki)

#8MarcaPonadGranicami #March8thBeyondBorders